De markt van elektrische mobiliteit is sterk aan het groeien. Er zijn steeds meer bestuurders in het eco-systeem en heeft een steeds grotere economische impact. Dit vraagt een professionalisering van de vele spelers in de e-mobility waarde-keten. Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de doorbraak van elektrische mobiliteit hellemaal mainstream te maken?

Stroohm heeft vanuit haar trekkende rol verschillende aanbevelingen opgesteld voor beleidsmakers op federaal en regionaal niveau:

1. Transparante kosten laadpassen

Helaas zijn er nog te veel aanbieders van laadpassen die hun tarieven (gebruikskosten laadpas bovenop de elektriciteitskost van de laadpaal) niet transparant op hun website publiceren of bij het versturen van de laadpas meezenden. Stroohm is vragende partij om de tarieven exhaustief verplicht beschikbaar te maken via de website van de aanbieder.

2. Uniforme regels brandveiligheid

Lokale brandweerzones zouden een duidelijk en bindend kader moeten hebben onder welke  laadinfrastructuur kan geplaatst worden. Vandaag bestaan de “Regels van goed vakmanschap” welke als een bindende norm door de gewesten kunnen gebruikt worden indien er geen KB volgt Zo zou een stabiel wettelijk kader kunnen gecreëerd worden en stopt de willekeur aan kafkaiaanse adviezen.

3. Fiscaal voordeel bedrijfsvoertuigen

Lichte vrachtwagens alsook vrachtwagens hebben fiscaal onvoldoende differentiatie tov alternatieven met verbrandingsmotoren. We pleiten voor een beperking van de fiscale aftrek voor nieuw ingeschreven (lichte) vrachtwagens met verbrandingsmotor van maximaal 50% vanaf 2025.

4. Beperkingen rijbewijs B voor elektrische LCV’s

De maximaal toegelaten massa (MTM) met een Rijbewijs B bedraagt voor voertuigen van de categorie N1 3500 kg. Gezien het extra gewicht van de batterijen en het behouden van het nuttige laadvermogen, is het aangeraden om het rijbewijs B specifiek voor elektrische lichte vrachten te verhogen tot 4500kg.

5. Meldingsborden snelladers autosnelwegen

Duidelijke aanduiding langs de snelwegen over het aantal snelladers, maximale laadsnelheid, prijs en beschikbaarheid van de snelladers zou de visibiliteit en dienstverlening verhogen naar bestuurders. Ook de publieke opinie zou positief beïnvloed worden over het werkelijk aantal  snelladers die beschikbaar zijn. Vandaag worden de eerste borden geplaatst, maar nog met beperkte informatie.

De nieuwe regeringen in ons land hebben na 2024 de verantwoordelijkheid om elektrisch rijden een stabiel kader te geven!

Screenshot 2023-06-06 at 13.53.10

6. ETS systeem voor fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen hebben een veel grotere CO2 impact door hun ontginning, transport en verwerking tot brandstof. Net zoals in de elektriciteitsmarkt wordt de impact hiervan meegenomen via het ETS mechanisme. De mobiliteit sector zou dit mechanisme eveneens dienen in te voeren.

7. Bruto en nuttig netto capaciteit batterijen

Momenteel wordt op het gelijkvormigheidsattest (CoC) de batterij capaciteit aangegeven, maar het is onvoldoende gespecificeerd of het bruto of de nuttige netto capaciteit van de batterij dient te worden weergegeven. Voor de consument is het belangrijk om appelen met appelen te kunnen vergelijken. Beide data zijn gewenst maar enkel het nuttige netto capaciteit mag gecommuniceerd worden naar de consument.

8. Capaciteitstarief met “time of use” variatie

Momenteel wordt piekverbruik in de woning, ook van de elektrische wagen afgerekend op de grootte van de piek. Dit ongeacht het moment waarop de elektrische wagens heeft geladen. Aangezien het elektrisch verbruik ’s nachts daalt met een 3.000MW zou het net aangemoedigd moeten worden om te laden tijdens daluren waar het elektriciteitsnet onbelast is. Deze financiële prikkel ontbreekt vandaag

9. Elektriciteitsfactuur mag geen belastingbrief zijn

De huidige elektriciteitfactuur is een samenraapsel van verschillende kosten die feitelijk niet thuis horen op onze afrekening. Via de Openbare dienstverplichtingen zijn kosten verrekend van straatverlichting, aanbestedingen van publieke laadpalen, subsidies voor isolatie, etc… Deze kosten dienen geschrapt te worden en fossiele brandstoffen zouden een groter deel van de kosten moeten dragen om de transitie te versnellen.

10. Verbieden van “vendor lock in”

Sommige aanbieders van laadpalen laten data exclusief over hun platform lopen. Pas in een tweede stap geven ze data door naar andere universele platformen. Bij het faillisement van Powerdale hebben we gezien welke enorme impact dit kan hebben. Alle hardware kan plots onbruikbaar worden als het softwareplatform stopt met werken. Daarom zou er een verplichting moeten komen op rechtstreekse data connectie met CPO platformen en een verbod op exclusieve eigen platformen. Dit is per definitie een vendor lock-in wat verboden zou moeten zijn.

Kantoor Stroohm
Carglass

By Bart Massin
Chief e-mobility Officer
Fleet.services@stroohm.be

 

Ontvang jouw offerte

Is uw bedrijf al een Stroohm klant? Neem dan contact op met uw Vlootverantwoordelijke voor een laadpunt voor bij u thuis. Als uw bedrijf nog geen Stroohm klant is, nodigen wij u uit om ons de contactgegevens van uw Vlootverantwoordelijke (of uzelf in geval van een éénmanszaak) mede te delen in de volgende stappen en wij nemen spoedig contact op.

1 laadpunt bij mij thuis

Laadpunt(en) bij de medewerker(s) thuis

Laadpunt(en) op kantoor

Laadpunten in een residientiële parking

Laadpassen voor publieke laadpalen

Ontvang jouw offerte

Vindt u de juiste laadoplossing niet?

Vul onderstaand formulier in en we contacteren u zo snel mogelijk voor een gesprek.

Naam(Vereist)