Elektrische voertuigen (EV’s) worden als bedrijfswagen steeds populairder vanwege hun efficiëntie en milieuvriendelijke karakter. Een cruciaal aspect in de vergoeding van het thuisladen is het meten van de hoeveelheid energie, in kilowattuur (kWh), die is geladen. Echter, in tegenstelling tot wat men zou verwachten, hebben EV’s geen geëikte kWh-meter aan boord. In plaats daarvan wordt de geladen energie berekend op basis van de spanning in de batterijcellen. Dit proces brengt aanzienlijke foutmarges met zich mee. Een alternatief is het gebruik van laadpalen met een geëikte MID-gecertificeerde kWh-meter, wat een nauwkeurigere meting mogelijk maakt.

Het Batterij beheersysteem (BMS) van een EV beheert en bewaakt de batterij, inclusief het bijhouden van de staat van de lading (SoC) en de energiestroom. Het BMS gebruikt spanning en stroommetingen om de geladen kWh te berekenen, maar wat veel mensen niet weten is dat een elektrische wagen niet over een kWh meter beschikt, laat staan over een geijkte meting.

Maar hoe berekent een elektrische auto dan hoeveel kWh er is geladen?

Berekeningsmethode:

De geladen energie wordt berekend door de spanning (V) en stroom (I) te meten en deze over de tijd te integreren:

kWh geladen = ∫ P(t) dt

waarbij P(t)  het vermogen is, berekend als  P = V x I 
Deze methode is echter gevoelig voor meetfouten en onnauwkeurigheden in de sensoren. Het is slechts een theoretische benadering van de werkelijke kWh die geladen zijn.

Er zijn dan ook verschillende bronnen van foutmarges:

1. Meetonnauwkeurigheden:
Spannings- en stroommeters in het BMS hebben inherente onnauwkeurigheden. Kleine afwijkingen in deze metingen kunnen zich opstapelen en leiden tot aanzienlijke fouten in de berekening van geladen kWh.

2. Temperatuureffecten:
Temperatuurschommelingen beïnvloeden zowel de prestaties van de batterij als de nauwkeurigheid van de sensoren. Dit kan resulteren in variabele foutmarges.

3. Batterijdegradatie:
Na verloop van tijd degraderen batterijen, wat invloed heeft op hun laad- en ontlaadcapaciteit. Dit kan leiden tot discrepanties tussen de werkelijke en berekende kWh.

4. Gebrek aan kalibratie:
Het BMS vereist regelmatige kalibratie om nauwkeurige metingen te behouden. Een gebrek aan kalibratie kan resulteren in onnauwkeurige energiemetingen.

5. Meting gebeurt enkel in de batterij :  
Doordat er enkel in de batterij wordt gemeten wordt er fundamenteel vergeten dat er elektriciteit verloren gaat in de omvorming van de AC naar DC in de omvormer van de wagen. Ook het verlies in de kabel tussen het laadpunt en de wagen wordt niet gemeten.

 

 

STROOHM heeft testopstellingen gemaakt waarbij we met verschillende merken wagens en laadpalen met geijkte kWh meter hebben vergeleken wat het aangegeven verbruik in kWh was door de wagen en de geijkte meting in de laadpaal. We konden afwijkingen optekenen tussen de 5 en 10% afwijking tussen de wagen en de laadpaal. De afwijkingen konden zowel positief als negatief verlopen tov de laadpaal. Hiermee kunnen we concluderen dat de meting in de wagen niet als betrouwbaar kan bestempeld worden voor een afrekening te maken voor een medewerker.

De fiscale regels voor (terug) betaling van elektriciteit thuis vraagt altijd een correcte meting van het aantal verbruikte kWh’s.  De meting via de wagen is structureel afwijkend en geen alternatief voor een MID-gecertificeerde kWh-meter in de laadpaal of de elektriciteitsmeter van de netbeheerder.

 

Om een terugbetaling correct te kunnen uitvoeren is er naast het tarief ook een juiste meting nodig om de juiste kWh's te kennen. De meting uit de wagen voldoet echter niet aan deze voorwaarden.

kwh meting wagen

Wetgeving van de Dienst Metrologie voor Commerciële Verrekeningen in België

De Dienst Metrologie, onderdeel van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, is verantwoordelijk voor het waarborgen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van meetinstrumenten die worden gebruikt voor commerciële transacties in België. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wetten en richtlijnen waaraan een meting voor een commerciële verrekening moet voldoen.

1. MID-certificering (Measuring Instruments Directive)

De MID (Richtlijn 2014/32/EU) is een Europese richtlijn die eisen stelt aan meetinstrumenten die worden gebruikt voor commerciële transacties. De richtlijn garandeert dat meetinstrumenten, zoals kWh-meters in laadpalen, nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Enkele belangrijke punten van de MID-certificering zijn:

– Kalibratie en Verificatie: Meetinstrumenten moeten worden gekalibreerd en geverifieerd door een erkende instantie voordat ze in gebruik worden genomen. Dit zorgt ervoor dat ze voldoen aan de nauwkeurigheidsnormen die zijn vastgelegd in de MID.

– Documentatie en Conformiteit: Fabrikanten en exploitanten van meetinstrumenten moeten uitgebreide documentatie bijhouden die aantoont dat hun apparatuur aan de MID-richtlijnen voldoet. Dit omvat certificaten van kalibratie, inspectierapporten en conformiteitsverklaringen.

 

2. Belgisch Wetboek van Economisch Recht

Het Wetboek van Economisch Recht (WER) bevat specifieke bepalingen die de nauwkeurigheid van commerciële metingen reguleren. Enkele relevante artikelen zijn:

– Artikel VI.4: Dit artikel stelt dat meetinstrumenten die worden gebruikt voor de verkoop van goederen of diensten aan consumenten moeten voldoen aan de wettelijke vereisten voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

– Artikel VI.6: Dit artikel bepaalt dat ondernemers die meetinstrumenten gebruiken voor commerciële transacties verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de nauwkeurigheid van deze metingen. Dit omvat het onderhouden en kalibreren van de meetinstrumenten volgens de geldende normen.

 

3. Koninklijk Besluit over Meetinstrumenten

Het Koninklijk Besluit van 12 april 1965 betreffende de controle en verificatie van meetinstrumenten specificeert de nationale vereisten voor meetinstrumenten die worden gebruikt in commerciële transacties. Enkele belangrijke aspecten zijn:

– Erkenning van Controle-instanties: Het besluit erkent bepaalde instanties die bevoegd zijn om meetinstrumenten te kalibreren en te certificeren. Deze instanties moeten voldoen aan strenge eisen wat betreft hun onafhankelijkheid, deskundigheid en operationele procedures.

– Periodieke Verificatie: Meetinstrumenten moeten periodiek worden geverifieerd volgens de in het besluit vastgestelde termijnen en procedures. Dit zorgt ervoor dat de instrumenten nauwkeurig blijven gedurende hun gebruiksperiode.

 

4. Richtlijnen van de Dienst Metrologie

De Dienst Metrologie publiceert regelmatig richtlijnen en technische voorschriften die verdere details geven over de toepassing van de wetgeving. Deze richtlijnen omvatten:

– Technische Specificaties: Gedetailleerde technische specificaties voor verschillende soorten meetinstrumenten, waaronder kWh-meters voor EV-laadpalen. Deze specificaties beschrijven de vereiste nauwkeurigheid, de methoden voor kalibratie en de procedures voor periodieke inspectie.

– Handhavingsbeleid:  Beleidsdocumenten die de handhaving van de metrologische wetgeving beschrijven, inclusief de sancties voor niet-naleving en de procedures voor het melden van en reageren op overtredingen.

 

Conclusie

De wetgeving van de Dienst Metrologie in België is uitgebreid en strikt om ervoor te zorgen dat commerciële metingen nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Het ontbreken van een geijkte kWh-meter in EV’s betekent dat de berekening van geladen energie gebaseerd is op indirecte metingen, wat aanzienlijke foutmarges kan introduceren. Het gebruik van laadpalen of meters van de netbeheerder met MID-gecertificeerde kWh-meters biedt een nauwkeuriger en betrouwbaarder alternatief. Door te kiezen voor laadpalen wordt er bovendien ook sneller geladen dan via het stopcontact dat tot 48u of langer vraagt. Een laadpaal zorgt dus voor comfort en een correcte meting die de fiscus aanvaardt.

ZenCharger
Carglass

By Bart Massin
Chief e-mobility Officer
Fleet.services@stroohm.be

 

Ontvang jouw offerte

Is uw bedrijf al een Stroohm klant? Neem dan contact op met uw Vlootverantwoordelijke voor een laadpunt voor bij u thuis. Als uw bedrijf nog geen Stroohm klant is, nodigen wij u uit om ons de contactgegevens van uw Vlootverantwoordelijke (of uzelf in geval van een éénmanszaak) mede te delen in de volgende stappen en wij nemen spoedig contact op.

1 laadpunt bij mij thuis

Laadpunt(en) bij de medewerker(s) thuis

Laadpunt(en) op kantoor

Laadpunten in een residientiële parking

Laadpassen voor publieke laadpalen

Ontvang jouw offerte

Vindt u de juiste laadoplossing niet?

Vul onderstaand formulier in en we contacteren u zo snel mogelijk voor een gesprek.

Naam(Vereist)