Bedrijven die investeren in laadinfrastructuur voor zowel auto’s als vrachtwagens kunnen in bepaalde gevallen fiscale voordelen en subsidies ontvangen. Hier is een overzicht van de beschikbare steun.

Tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kunnen zowel eenmanszaken als vennootschappen die investeren in een publiek toegankelijk en slim laadstation rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Particulieren en zelfstandigen kunnen in dezelfde periode een belastingvermindering krijgen voor de aankoop en installatie van een slim laadstation thuis.

Daarnaast zijn er steunmogelijkheden via de investeringsaftrek voor laadinfrastructuur van voertuigen zonder emissies.

De Vlaamse overheid verstrekt subsidies aan bedrijven voor bepaalde laadinfrastructuur via de Ecologiepremie+ en Clean Power for Transport (CPT).

Bedrijven, inclusief eenmanszaken en vennootschappen, die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en slim laadstation, komen in aanmerking voor een verhoogde kostenaftrek.

Wie kan genieten van de steun?

Zowel eenmanszaken als vennootschappen kunnen gebruikmaken van deze verhoogde kostenaftrek. Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) komen alleen in aanmerking als ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Ook studiekosten, vervoerskosten, installatiekosten en kosten voor verzwaring via een hoogspanninsgcabine mogen meegenomen worden in de verhoogde fiscale aftrek van 150%

Laadpalen kantoor EASEE, load balancing vermogen

Waaraan moet je voldoen?

 • Het moet gaan om een vast laadstation dat in nieuwe staat werd verkregen of tot stand gebracht.
 • Het moet wel gaan om laadinfrastructuur die lineair over minstens vijf belastbare tijdperken wordt afgeschreven.
 • Bovendien moet het laadstation publiek toegankelijk zijn (laadstations op vrij toegankelijke parkeerterreinen van winkelcentra, supermarkten, winkels en kantoren, waar iedereen zijn elektrische wagen kan opladen).
 • Een laadstation wordt als publiek toegankelijk beschouwd wanneer het ten minste gedurende de gangbare openingstijden, dan wel sluitingstijden van de onderneming vrij toegankelijk zijn voor elke derde.
 • Het laadstation moet niet worden aangemeld bij FOD Financiën (dit was initieel voorzien maar aan deze voorwaarde moet niet meer worden voldaan).
 • Een intelligent laadstation houdt in dat zij digitaal gekoppeld kunnen worden met een beheerssysteem dat in staat is de laadtijd en het laadvermogen van het laadstation te sturen.
 • Dit beheerssysteem moet ook meldingen over het effectieve laadvermogen en statusmeldingen kunnen terugsturen.
 • Het voordeel wordt verleend onder de vorm van een verhoogde aftrek voor de afschrijvingen van nieuwe publiek toegankelijke laadstations.
 • De bijkomende kosten die samen met het laadstation worden afgeschreven, maken deel uit van die aanschaffingswaarde. Met bijkomende kosten wordt bedoeld: vervoerkosten, installatiekosten (bv. kosten van plaatsing, van montage, van aansluiting aan energiebronnen, bekabelingswerken, …), kosten van studies, expertise, enz.
 • Ook de kosten met betrekking tot de aanschaf en installatie van (een) elektriciteitscabine(s) die nodig zijn voor de werking van de laadstations komen in aanmerking.
 • Kosten die verband houden met de aanschaf en plaatsing van een huisbatterij komen niet in aanmerking.
 • Het moet gaan om vaste laadstations (geen laadkabels).

 

150% Verhoogde kostenaftrek

Er is ook een verhoogde fiscale aftrek beschikbaar voor investeringen in operationele en publiek toegankelijke laadstations tussen 1 april 2023 en 31 augustus 2024. Dit wordt verleend vanaf het belastbaar tijdperk waarin het laadstation operationeel en publiek toegankelijk is.

De verhoogde aftrek kan niet worden gecumuleerd met de investeringsaftrek of de verhoogde investeringsaftrek voor elektrische laadinfrastructuur

Kantoor Stroohm
Carglass

By Bart Massin
Chief e-mobility Officer
Fleet.services@stroohm.be

 

Ontvang jouw offerte

Is uw bedrijf al een Stroohm klant? Neem dan contact op met uw Vlootverantwoordelijke voor een laadpunt voor bij u thuis. Als uw bedrijf nog geen Stroohm klant is, nodigen wij u uit om ons de contactgegevens van uw Vlootverantwoordelijke (of uzelf in geval van een éénmanszaak) mede te delen in de volgende stappen en wij nemen spoedig contact op.

1 laadpunt bij mij thuis

Laadpunt(en) bij de medewerker(s) thuis

Laadpunt(en) op kantoor

Laadpunten in een residientiële parking

Laadpassen voor publieke laadpalen

Ontvang jouw offerte

Vindt u de juiste laadoplossing niet?

Vul onderstaand formulier in en we contacteren u zo snel mogelijk voor een gesprek.

Naam(Vereist)