De Vlaamse regering heeft bijkomende verplichtingen bekend gemaakt betreffende laadinfrastructuur voor elektrische wagens in gebouwen en bijhorende parkings. Afhankelijk of het gaat om een nieuw residentieel of niet-residentieel gebouw of parking, of renovatieproject en in functie van het aantal parkeerplaatsen, zijn er verschillende regels die moeten in acht worden genomen op gebied van laadpalen en/of voorbereidende werken qua leidingen en kabels verplicht. Stroohm had het privilege om advies te schrijven voor deze wettekst aan departement leefomgeving.

Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat er rekening moet worden gehouden en geïnvesteerd moet worden in laadinfrastructuur voor de vele elektrische wagens die er de komende jaren zitten aan te komen. Als gebouwen reeds de nodige voorzieningen qua laadinfrastructuur hebben zal dit de adoptatiegraad van de elektrische wagen ook versnellen. En dit is tenslotte waar de overheid ons ook naartoe wil duwen. Wanneer in gebouwen na oplevering extra breek- en elektriciteitswerken dienen uitgevoerd te worden is dat sowieso een meerkost. Dit vermijden en vanaf het begin voorzien is sowieso de betere keuze. Het kan ook meteen een extra verkoopargument zijn als dit reeds aanwezig is.

Vanaf 11 maart 2021

Hieronder kan u een overzicht vinden van de nieuwe verplichtingen. Onderstaande verplichtingen gelden voor aanvragen van omgevingsvergunningen ingediend vanaf 11 maart 2021. Aanvragen ingediend voor deze datum moeten nog niet aan deze verplichtingen voldoen. De eigenaar van het gebouw of de vergunninghouder is verantwoordelijk om hieraan te voldoen.


Verplichtingen voor niet reside
ntieel: 

Verplichtingen voor nieuwe en bestaande niet-residentiële gebouwen, of parkeergebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, met een parkeerterrein met meer dan tien parkeerplaatsen:

 – Deze dienen te worden voorzien van minimaal van 2 oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig. De verplichting gelden als het parkeerterrein zich binnen het gebouw of parkeergebouw bevindt en, in geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het gebouw of parkeergebouw. De verplichtingen gelden ook als het een naastgelegen parkeerterrein betreft, en, in het geval van ingrijpende renovaties, renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het parkeerterrein.

– Deze dienen te worden voorzien van infrastructuur voor leidingen, of in ieder geval goten voor kabels, voor tenminste één op vier parkeerplaatsen.

Verplichtingen voor bestaande niet-residentiële gebouwen met meer dan twintig parkeerplaatsen:

– Deze moeten uiterlijk op 1 januari 2025 uitgerust zijn met minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig.


Verplichtingen voor residentieel

Verplichtingen voor nieuwe residentiële gebouwen met een parkeerterrein met twee of meer parkeerplaatsen:

 – Deze moeten worden voorzien van infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken.

Verplichtingen voor bestaande residentiële gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, met een parkeerterrein met meer dan tien parkeerplaatsen:

 – Deze moeten worden voorzien van infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken.

 

Waarom?

“De komende jaren zullen we massaal inzetten op de uitrol van publieke laadinfrastructuur om de vergroening van ons wagenpark te ondersteunen en te stimuleren. Maar naast een publieke uitrol, zijn er ook inspanningen nodig om private of semi-publieke laadinfrastructuur te realiseren. Het is daarom belangrijk dat er laadvoorzieningen worden aangelegd bij de parkeerplaatsen van grotere gebouwen die gebouwd of gerenoveerd worden. Daarmee kijken we vooruit naar en anticiperen we op een toekomst waarin er enkel nog zero-emissie wordt gereden”, aldus minister Peeters.