Elektrificatie van het wagenpark staat hoog op de agenda van de mobiliteitsstrategie van bedrijven. Tenminste, dat zou het moeten zijn, rekening houdend met het recente wetsontwerp dat auto’s met een CO2 uitstoot nog minder fiscaal aantrekkelijk maakt vanaf 2023. Maar aangezien voor geëlektrificeerde voertuigen laadoplossingen nodig zijn, kan het een niet zonder het ander. 

Daarom moeten bedrijven die hun vloot elektrificeren, zich niet alleen richten op de wagens zelf, maar ook nadenken over het aanbieden van passende laadoplossingen. Het bieden van een solide en transparant kader rond laadoplossingen zal de elektrificatie van het bedrijfswagenpark alleen maar versterken. Er zijn verschillende benaderingen om dit te implementeren. Laten we deze verschillende opties en hun voordelen en uitdagingen eens nader bekijken.  

 

Als een incentive bovenop het lease- of aankoopbudget

De meest vooruitstrevende oplossing is om de laadoplossing aan te bieden als een extra incentive, bovenop het beschikbare budget.  Dit is niet alleen een duidelijke boodschap dat de werkgever zich engageert voor de verandering, het biedt de bestuurders ook de kans om binnen hun budget eventueel te kiezen voor een elektrisch voertuig met een grotere batterij omdat de laadkosten niet van hun budget worden afgetrokken. Uiteraard is dit vanuit het standpunt van de werkgever de duurdere oplossing bij het implementeren van laadoplossingen in een bedrijfswagenpark, aangezien de Total Cost of Ownership (TCO) zal toenemen met de kosten van het laadstation.

 

Door het te integreren in het lease- of aankoopbudget

Een meer kostenneutrale oplossing is om de laadoplossing te integreren binnen het beschikbare, huidige Total Cost of Ownership (TCO) budget. Dit is zinvol omdat een laadoplossing integraal deel uitmaakt van het pakket bij de keuze voor een volledig elektrisch voertuig. Vanuit een bedrijfsperspectief is dit een budget-neutrale implementatie, aangezien de TCO gelijk kan worden gesteld aan voertuigen met een verbrandingsmotor.

Voor bestuurders kan dit betekenen dat een deel van het lease budget wordt opgeslokt door de laadoplossing. Gezien de gestage daling van de aanschafprijzen en de sterke prestaties van de restwaarden van recente volledig elektrische auto’s, zouden gelijkwaardige elektrische auto’s echter mogelijk kunnen zijn. In veel gevallen zijn de netto TCO-kosten van een elektrische bedrijfswagen zelfs lager dan die van een conventionele bedrijfswagen, zelfs met de extra kosten van de laadoplossing inbegrepen.

 

Door een belastingvoordeel te bieden voor privé-installaties

Volgens het recente wetsvoorstel van minister Van Peteghem komen particulieren die thuis een laadpaal installeren in aanmerking voor een belastingaftrek. Voor wie de laadpaal installeert vóór januari 2023, kan een belastingaftrek van 45% op een maximumbedrag van 1.500 EUR per laadinstallatie, per belastingplichtige, worden toegepast. Dat percentage zal dalen tot 30% in 2023 en tot 15% in 2024.

Deze oplossing is in principe het minst complex voor werkgevers en biedt een zeker financieel voordeel voor werknemers die het laadstation binnen de vooraf bepaalde termijn installeren. Anderzijds moet de bestuurder de installatie nog steeds privé vooraf betalen.

blank

Op welke manier worden laadoplossing best aangekocht? 

Toen zo’n vijf jaar geleden de eerste e-auto’s op de markt kwamen, namen leasemaatschappijen de installatie van laadinfrastructuur op in het leasecontract. Gezien de beperkte spreiding lag de prioriteit bij het zo eenvoudig mogelijk houden en afstemmen van het sourcingproces op de gevestigde conventionele processen. Vandaag groeit het aantal bestuurders met een geëlektrificeerd voertuig echter pijlsnel, en daarmee is ook de benodigde hoeveelheid laadoplossingen direct gerelateerd. Dit vraagt op zijn beurt om een stabiele, uniforme en duidelijke oplossing voor het gehele geëlektrificeerde bedrijfswagenpark, zowel vandaag als in de toekomst.

Twee van de meest voorkomende manieren om laadinfrastructuur aan te schaffen zijn (1) via een leasemaatschappij of (2) via een onafhankelijke partner.

Via een leasemaatschappij

Voordeel: het bestelproces voor zowel een nieuwe bedrijfswagen als de bijhorende laadoplossing blijft hetzelfde. Er worden geen nieuwe of extra contactpersonen toegevoegd aan de leverings- en communicatieketen. De kosten van de desbetreffende laadoplossing kunnen direct aan het leasecontract worden toegevoegd.

Nadeel: Bedrijven werken vaak met verschillende leasemaatschappijen. Maar zij veranderen regelmatig van partner voor de installatie van laadstations. Bovendien hebben de meeste partners hun eigen terugbetalingssoftware, wat bijvoorbeeld betekent dat niet elke werknemer tegen hetzelfde tarief wordt terugbetaald. Bovendien kan het terugbetalingsproces zelf verschillend zijn tussen twee partners, afhankelijk van de afspraken met de leasemaatschappij. Dit maakt het moeilijk om duidelijk te communiceren naar de berijders en mogelijk moet u verschillende beheersplatformen bijhouden.

 

Via een onafhankelijke partner

Voordeel: Er kan een uniforme laadoplossing worden geleverd voor alle bestuurders, onafhankelijk van veranderingen in partnerschappen tussen leasemaatschappijen en hun respectieve installatiepartners. Als alle technische vereisten ‘future-proof’ zijn gedefinieerd, kan de specifieke hardware variëren. Bij de implementatie van een flexibele oplossing kan één installatiepartner elke stap in het installatieproces beheren, van audit, bestelling tot de installatie zelf. Deze ene partner zal dus het enige aanspreekpunt zijn voor alle laadoplossing installaties, onafhankelijk van waar en welke auto wordt besteld. Bovendien kan deze partner zowel thuis als op kantoor installaties verzorgen en één enkele laadpas leveren die op meer dan 95% van de oplaadstations gebruikt kan worden. Dit omvat de laadstations thuis en de laadstations op kantoor. De keuze voor een onafhankelijke partner is vergelijkbaar met de keuze voor een onafhankelijke partner voor tankkaarten: alles wat met verbruik te maken heeft, wordt via één partner beheerd en gefactureerd. Zowel vandaag als in de toekomst.

Nadeel: het vinden van een onafhankelijke installatiepartner staat per definitie gelijk aan het toevoegen van een extra – en onbekende – leverancier.

 

Wat met het voordeel in natura voor laadoplossingen? 

Met betrekking tot het voordeel dat de werknemer ontvangt van de werkgever wanneer de laadoplossing bij hem thuis wordt geïnstalleerd, is er geen bijkomend voordeel van alle aard (BIK) dat zal worden aangerekend voor deze laadoplossingen. De FOD Financiën beschouwt een laadoplossing als een integraal en noodzakelijk onderdeel van een elektrische bedrijfswagen en dus opgenomen in het voordeel van alle aard van de bedrijfswagen. Aangezien de laadoplossing geen privévoordeel van de werknemer is, zal ze ook niet onderworpen zijn aan bijkomende sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

 

This article was co-created with EY, expert in fiscality.

Ontvang jouw offerte

Is uw bedrijf al een Stroohm klant? Neem dan contact op met uw Vlootverantwoordelijke voor een laadpunt voor bij u thuis. Als uw bedrijf nog geen Stroohm klant is, nodigen wij u uit om ons de contactgegevens van uw Vlootverantwoordelijke (of uzelf in geval van een éénmanszaak) mede te delen in de volgende stappen en wij nemen spoedig contact op.

1 laadpunt bij mij thuis

Laadpunt(en) bij de medewerker(s) thuis

Laadpunt(en) op kantoor

Laadpunten in een residientiële parking

Laadpassen voor publieke laadpalen

Ontvang jouw offerte

Vindt u de juiste laadoplossing niet?

Vul onderstaand formulier in en we contacteren u zo snel mogelijk voor een gesprek.

Naam(Vereist)