Er komen steeds meer laadpalen in elke Vlaamse gemeente, meestal op het gemeenteplein of nabij het centrum voor het groeiend aantal elektrisch en plug-in hybride wagens. Dat is een goede evolutie! Maar die laadpaal kan je maar gebruiken als ze vrij is.  Hoe zit die wetgeving nu eigenlijk in elkaar? Wie mag parkeren  op een parkeerplaats met laadpaal en wat moet de politie doen bij overtredingen van foutparkeerders?

 

Hoe weet je dat een plaats voorbehouden is voor elektrische voertuigen?

De aanduiding van parkeerplaatsen en het voorbehouden van die plaatsen voor elektrische voertuigen is reeds geregeld in de Wegcode onder artikel 70.2.1, 3°, h)  (http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/253-art70)

Er dient een verkeersbord type E9a ‘Parkeren toegelaten’ (Blauw bord met een witte P) te staan. Aangevuld met een onderbord waarop het symbool van een stekker is afgebeeld. Dit bord geeft aan dat het parkeren is voorbehouden voor elektrische voertuigen. Er is geen nood aan een specifiek politiereglement. De gemeenten moeten enkel de vermelde verkeersborden aanbrengen op de parkeerplaatsen die hiervoor bedoeld zijn.

Let op! De wetgeving vermeldt niet dat de elektrische wagen daadwerkelijk moet laden!

Als we kijken naar de definitie in de wegcode, ontbreekt er echter ook de beschrijving van wat een elektrische voertuig nu net is: 100% elektrisch of ook plug-in hybrides?  Strikt genomen is een plug-in hybride geen elektrische voertuig, maar deze zouden ook moeten kunnen laden.

 

Wat als iemand onterecht geparkeerd staat?

Het niet in acht nemen van het verkeersbord E9a in combinatie met het onderbord voor elektrische voertuigen is een inbreuk op de Wegcode.  Dit is een 1e graad overtreding. Hiervoor kan de politie verbaliserend optreden met een boete vanaf 55€. De wetgeving voor gemeentelijke administratieve sancties (GAS) laat toe dat zulke overtredingen voor foutparkeren eveneens via een GAS-boete te regelen.

De wetgeving zegt dat elke bestuurder van een stilstaand of geparkeerd voertuig dit moet verplaatsen zodra hij daartoe door een bevoegd persoon aangemaand wordt. Weigert de bestuurder of is hij afwezig, dan mag de bevoegde persoon ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig zorgen. De verplaatsing gebeurt op risico en kosten van de bestuurder en de burgerlijk aansprakelijke personen. Behalve wanneer de bestuurder afwezig is en het voertuig reglementair is geparkeerd. Zonder het optreden van een bevoegd persoon kan dit recht in dezelfde omstandigheden, niet door een weggebruiker uitgeoefend worden (https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/102-art4)

Dus de Politie kan beslissen om het voertuig te takelen als het foutief geparkeerd staat. Maar in de praktijk wordt enkel een voertuig weggesleept als het echt hinderlijk (subjectief uiteraard) staat bij een parkeerverbod of een belemmering bij het uitrijden. Een boete kan wel steeds worden opgesteld.

 

Praktische tips en advies voor uw gemeente- en stadsbesturen

– Gemeente en stadsbesturen dienen plaatsen bij laadpalen aan te duiden met het verkeersbord E9a (Blauw bord met witte P) met onderbord (stekker)

– Het bord alleen is nog niet voldoende ingeburgerd, daarom is het aangeraden de parkeervakken visueel aan te duiden. Groen of blauw schilderen of een duidelijk logo aanbrengen op de parkeerplaatsen kan de aandacht trekken.

– Door het toenemend aantal laadpalen, zou een vermelding in het gemeentelijk blad samen met een info sessie aan de politiediensten kunnen zorgen voor een sensibilisering.

– Gerichte controles zonder sancties ter informatie hebben een informerend karakter, maar een zichtbaar bord met informatie bij de parkeerplaats met de wetgeving en mogelijke sancties werkt ook.

– Na een periode van sensibilisering kunnen sancties worden uitgevoerd (aangekondigd in het gemeenteblad en info-bord bij de laadplaats)

Ontvang jouw offerte

Is uw bedrijf al een Stroohm klant? Neem dan contact op met uw Vlootverantwoordelijke voor een laadpunt voor bij u thuis. Als uw bedrijf nog geen Stroohm klant is, nodigen wij u uit om ons de contactgegevens van uw Vlootverantwoordelijke (of uzelf in geval van een éénmanszaak) mede te delen in de volgende stappen en wij nemen spoedig contact op.

1 laadpunt bij mij thuis

Laadpunt(en) bij de medewerker(s) thuis

Laadpunt(en) op kantoor

Laadpunten in een residientiële parking

Laadpassen voor publieke laadpalen

Ontvang jouw offerte

Vindt u de juiste laadoplossing niet?

Vul onderstaand formulier in en we contacteren u zo snel mogelijk voor een gesprek.

Naam(Vereist)