Nog maar enkele jaren geleden stond op elke voorpagina van de krant te lezen dat België mogelijks te kampen zou krijgen met een black-out scenario omdat er niet voldoende productie beschikbaar is, en binnen enkele jaren is er een nucleaire uitstap voorzien. Hoe is dit te combineren met de stijgende vraag naar elektriciteit door onze elektrische wagens?

Wat is de impact van elektrische wagens?

Momenteel rijden er een 4.500 elektrische wagens rond op onze wegen, stel dat deze allemaal tegelijk laden tijdens de piekconsumptie, dan komt er een 44MW aan piekverbruik bij. Het maximale piekverbruik in België wordt geschat op 14.500MW maar is sinds de crisis van 2007 in dalende lijn omdat we telkens zuiniger omspringen met energie (led verlichting, led TV’s etc…) en omdat we zelf steeds meer energie produceren met voornamelijk zonnepanelen. Die 44MW is dus maar een kleine rimpel die we niet merken. Stel dat we naar 100.000 elektrische wagens gaan, dan is er een equivalent van 3 gas centrales nodig (1.100MW). Bij 300.000 aangesloten wagens zitten we al aan het vermogen van de nucleaire site van Doel (3.300MW). Bij 1.000.000 elektrische wagens die laden hebben we 11.000MW nodig ofwel een verdubbeling  van het volledige elektrische park in België.

Wanneer zou zich een probleem kunnen voordoen?

De netbeheerder Elia onder toezicht van de regulator en de overheid controleren of er voldoende productie capaciteit beschikbaar is om een maximaal verbruik op te vangen dat zich 1 keer om de 20jaar voordoet. Tijdens de ochtend piek (7-9u) en zeker tijdens de hogere avondpiek (tussen 17 en 20u) is er het hoogste verbruik, zeker tijdens de winter wanneer het ook donker is.

De oplossing

De kunst bestaat erin niet tijdens piek momenten te laden! Tijdens de nacht daalt het verbruik sterk, omdat zowel de kantoren als de huishoudens dan non-actief zijn. Aangezien een elektrische wagen op een paar uur is vol geladen met een speciaal laadstation, is dit een ideale moment om de batterij te laden. Maar ook overdag wanneer de zon volop schijnt is er een sterke daling in het totale verbruik omdat veel bedrijven en huizen hun eigen elektriciteit (van hun zonnepanelen) consumeren. In de toekomst zullen we de zonnenergie van overdag opvangen in batterijen die we dan s’avonds en ’s nachts zullen gebruiken.

Het wordt nog leuker

Zodra elektrische wagens ook elektriciteit kunnen afgeven aan je huis komen we in een geheel nieuwe wereld. Dan kan je energie goedkoop gaan laden en injecteren of verbruiken wanneer de prijzen hoger zijn. Daarmee kan je ook het elektriciteitsnet van Elia gaan balanceren en financieel vergoed worden. De energie die overdag en ’s nachts is opgeladen kan dan tijdens de piekmomenten worden afgegeven. De elektrische auto is dus de oplossing voor een steeds complexere energiemarkt met hernieuwbare productie.

 

Dus de trend naar elektrisch rijden gaat meer elektriciteitsproductie vragen, maar die gaan we voornamelijk zelf gaan opwekken en direct verbruiken ofwel opslaan om later te verbruiken. Tijdens de piekmomenten gaat de auto niet opladen of zelf energie afstaan. Zo helpt de elektrische wagen de energiemarkt. Je kan zelf stellen dat elektrisch rijden de transitie naar hernieuwbare energie productie vergemakkelijkt want de auto zal de productie pieken en dalen opvangen. Stroohm is je specialist in zowel energie als de wagen, daarmee onderscheiden we ons van de andere spelers. Kijk snel op www.stroohm.bevoor meer info.