Hierbij ontvang je een update over de laatste informatie betreffende de verkoop van Easee Home en Easee Charge-laders in België.

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft een communicatie opgesteld rond de verkoop van EASEE laadpalen.  Een niet geadresseerde brief werd verstuurd naar een beperkt aantal marktspelers. Niemand binnen de sectorfederatie EV Belgium noch de producent EASEE zelf had communicatie ontvangen van BIPT. Hierdoor werd dit in de sector als mogelijke spam aanzien want waarom zou BIPT met expertise in Telegrafie en Post uberhaupt zich plots uitspreken over laadpalen zonder de producent te contacteren ? 

BIPT bevoegd?

Volgens het BIPT werd vastgesteld dat dit type laadpalen, die radiocomponenten bevatten, niet voldoen aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur (hierna “de RED”). In Zweden heeft de Elsäkerhetsverket (ESV)de Zweedse autoriteit voor elektrische veiligheid zich  vastgebeten in het dossier van EASEE en een Zweeds verkoopverbod afgevaardigd.

De beslissing van het BIPT is het gevolg van de EU/EER-kennisgevingsprocedures. Dit houdt in dat bij kennisgeving van een genomen maatregel door een autoriteit in een lidstaat, een autoriteit van een andere lidstaat daarmee bekend wordt. Die kan deze kennisgeving vervolgens bekijken en bepalen of er in haar visie maatregelen genomen moeten worden voor de producten op haar grondgebied en zo ja, welke. 

Het BIPT verklaart zich op basis van deze richtlijn bevoegd, wat trouwens ook in Zweden werd gebruikt.  Maar de dag van vandaag bevat elke nieuwe auto ook een Simkaart,  gaat het BIPT dan plots over de volledige werking of veiligheid van een auto? Of enkel over de component die radiogolven kan uitzenden?  Aangezien dit de eerste keer is dat het BIPT zich uitspreekt over laadpalen, lijkt het ons raadzaam om politiek en juridisch te bekijken welke instantie nu juist bevoegd is om elektrische apparatuur zoals laadpalen te controleren? Wat een verschil is met de GSM module binnen de laadpaal die wel radiogolven uitzendt, maar dat is een verschil met heel het toestel en veiligheid rond elektrische circuits. Een vraag die op sector niveau hoogst waarschijnlijk nog voor discussie zal zorgen.

Wat wordt er nu gezegd door het BIPT?

In de communicatie van het BIPT beveelt ze dat de Easee Home en Easee Charge-laders uit de handel genomen dienen te worden. Ook zouden deze producten volgens het BIPT niet meer gecommercialiseerd of geïnstalleerd mogen worden. 

Zowel ESV als het BIPT hebben niet besloten tot een terugroepactie van reeds geïnstalleerde Easee-laders. In de brief van het BIPT staat wel vermeld dat er “contact opgenomen dient te worden met de fabrikant om de door Elsäkerhetsverket verlangde corrigerende maatregelen  toe te passen op de apparatuur die reeds bij klanten is geïnstalleerd”. 

Het is belangrijk om te weten dat Easee ASA een rectificatieplan heeft ingediend bij ESV in Zweden. Dit plan is inmiddels ook gedeeld met het BIPT in België. Zodra hier akkoord op is weten alle installateurs wat ze moeten doen qua aanpassingen aan bestaande installaties. Maar ESV heeft dit plan nog niet goedgekeurd.


Er is dringend duidelijkheid nodig over wie bevoegd is over de veiligheid van elektrische installaties! Is dat de post en Telecom regulator of zijn er andere instanties?

blank
Wat is nu het probleem?

Als we ons oor te luisteren leggen bij EASEE, wordt er sterk benadrukt dat “het enkel om de documentatie gaat en niet om de veiligheid van het produkt”. Dat kan je ook nalezen op hun website. EASEE benadrukt verder dat de veiligheid van hun producten altijd hun prioriteit is geweest. Ze bevestigen dat ze strenge test- en kwaliteitscontroleprocessen hanteren om ervoor te zorgen dat hun producten aan de toepasselijke veiligheidsnormen voldoen of deze overtreffen. Hun producten zijn uitgebreid getest door toonaangevende onafhankelijke en geaccrediteerde testlaboratoria zoals TÜV SÜD.

Nkom, de Noorse regelgevende instantie, laat na eigen onderzoek weten geen verkoopverbod in te stellen in Noorwegen. In hun persbericht zegt Nkom geen aanwijzingen te hebben om te constateren dat de Easee Home en Easee Charge-laders onveilig zouden zijn. Beide laders kunnen gebruikt blijven worden als gewoonlijk.

Ook in België kunnen consumenten de Easee Home en Easee Charge-laders gewoon blijven gebruiken. 

EASEE bevestigt dat er geen verhoogd veiligheidsrisico bestaat met hun producten en dat de oplossingen in de documentatie is te vinden.
 
Bovendien is er een duidelijke wetgeving rond veiligheid van elektrische installaties. namelijk het AREI welke voor elke installatie strikt wordt gevolgd en gecontroleerd door een onafhankelijke externe keurder. Elke installatie van Stroohm bevat altijd een externe zekering en differentieel waardoor de veiligheid dubbel is gewaarborgd. Geen reden tot paniek dus.

 
Wat is de oplossing?
 

EASEE realiseert dat hun documentatie beter op orde had moeten zijn voordat ze de Easee Home en Easee Charge op de markt brachten. Ze waarderen het dat ESV hen bewust heeft gemaakt van hun visie op de documentatievereisten en hebben veel geleerd van de situatie waarin ze terecht zijn gekomen. Ze werken samen met zowel onafhankelijke als geaccrediteerde testlaboratoria en autoriteiten om ervoor te zorgen dat alle documentatie aanwezig, goedgekeurd en geverifieerd is in alle opzichten wanneer we nieuwe producten op de markt brengen. In Oktober worden er dus nieuwe EASEE Home en Charge toestellen verwacht die compatibel zijn met de huidige behuizing waardoor projecten met EASEE ready backplates perfect verder kunnen doorlopen met de nieuwe producten. Mogelijks komt er wel een prijsverhoging door EASEE op de nieuwe producten, maar dat is nog niet helemaal bevestigd. Een vreemde reactie na dit hobbelig parcours, we zouden het als Stroohm hen zeker niet aanraden.

Voor de bestaande installaties lezen we op een blog van EASEE dat ze voor de Zweeds markt aan ESV hebben voorgesteld om de veiligheid sticker niet aan de binnenkant op de chargeberry maar aan de buitenkant van het toestel te plaatsen. Daarnaast zouden ze ook  nieuwe documentatie ter beschikking stellen conform de voorschriften. We roepen EASEE wel uitdrukkelijk op om snel met een duidelijk Belgisch rectificatieplan naar voor te komen.


Keuringen nu plots ook verboden voor bestaande installatie’s

De sector probeert de beslissing van het BIPT te verwerken die zonder overleg en zonder overgangsperiode werd toegepast. En dan komt de FOD economie met een nota die keuringen verbiedt van EASEE toestellen, ongeacht wanneer ze zijn geïnstalleerd, Dit terwijl het BIPT het gebruik van de reeds geïnstalleerde EASEE laadpalen niet verbiedt of zelfs niet afraadt.  Alle installatie’s werden en worden conform het AREI uitgevoerd en beschikken daarom over een externe automaat en differentieel werking wat een dubbele veiligheid is bovenop de ingebouwde veiligheid die onvoldoende is gedocumenteerd. De oplossing voor bestaande installaties is dus het product te vervangen door nieuwe EASEE laadpunten die identiek zijn, maar beschikken over de juiste documentatie. Heel wat tijd die verloren gaat voor bestuurders die hun nieuwe elektrische wagen willen laden. Een negatieve ervaring, waar we als sector slachtoffer zijn van sub-optimaal bestuur.


Daarnaast is STROOHM een merk onafhankelijke leverancier van laadoplossingen. Dus we hebben altijd meerdere leveranciers achter de hand waarmee we een stabiel aanbod aan onze Fleet klanten kunnen garanderen. We hebben als stroohm dan ook onmiddellijk overgeschakeld naar andere producten. Dit heeft een enorme impact gehad op onze planning, onze aankoop, onze techniekers en bovenal onze partners:  Fleet managers en hun bestuurders. We wensen iedereen expliciet te bedanken voor hun flexibiliteit en we hopen met de oplossingen die we hebben aangeboden een betrouwbare partner te zijn in deze sterk veranderende wereld van laadpalen waar faillissementen of een verkoop verbod best wat impact hebben.

EASEE verbod
Carglass

By Bart Massin
Chief e-mobility Officer
Fleet.services@stroohm.be

 

Ontvang jouw offerte

Is uw bedrijf al een Stroohm klant? Neem dan contact op met uw Vlootverantwoordelijke voor een laadpunt voor bij u thuis. Als uw bedrijf nog geen Stroohm klant is, nodigen wij u uit om ons de contactgegevens van uw Vlootverantwoordelijke (of uzelf in geval van een éénmanszaak) mede te delen in de volgende stappen en wij nemen spoedig contact op.

1 laadpunt bij mij thuis

Laadpunt(en) bij de medewerker(s) thuis

Laadpunt(en) op kantoor

Laadpunten in een residientiële parking

Laadpassen voor publieke laadpalen

Ontvang jouw offerte

Vindt u de juiste laadoplossing niet?

Vul onderstaand formulier in en we contacteren u zo snel mogelijk voor een gesprek.

Naam(Vereist)