Hoe zit het nu met de impact van de batterijen in al die elektrische wagens op het milieu? Hoe schadelijk zijn ze echt?
 
We kijken daarvoor naar de ontginning, de levensduur en de recyclage van batterijen. Want dat zijn de 3 belangrijkste factoren in de volledige levensduur die we moeten meenemen.
 

Ontginning

Batterijen bestaan voornamelijk uit zeldzame en niet zeldzame metalen afkomstig uit mijnen. Dit heeft uiteraard een impact op het milieu net zoals het delven van Aluminium, ijzer of  zilver.  Er zijn hier geen enorme natuurrampen zoals met olie boorplatformen en zinkende olietankers die miljoenen dieren de dood in jagen.
 
Bij de productie van Kobalt die voornamelijk uit Congo komt wordt er dikwijls verwezen naar de slechte werkomstandigheden en kinderarbeid. Autoproducenten zijn zich hier terdege van bewust. Ze hebben enerzijds het gebruik van Kobalt drastisch terug geschroefd. Anderzijds werken ze met een charter dat moet garanderen dat de productie ervan correct en humaan is verlopen. Dit kan je vergelijken met de kledingindustrie die actief controleren dat de katoen en assemblage in veilige omstandigheden gebeurt zonder kinderarbeid.
 

Levensduur

De levensduur van batterijen zijn de belangrijkste troef tov klassieke verbrandingsmotoren. Klassieke wagens zijn versleten na een 200 a 300.000km. Batterijen verliezen ook capaciteit over de jaren heen, maar deze verliezen beperken zich tot een 20% over 10j. Eigenlijk moeten we kijken naar het aantal cycli van volledig vol naar volledig leeg. Een studie over Samsung batterijen bij BMW spreekt over 4.500 cycli voor 20% verlies  wat overeenkomt met meer dan  1.000.000 km! Met een elektrische wagen kunnen we dus evenveel rijden als 4 a 5 klassieke wagens. Dat maakt dat in de “Life cycle assessments”  voor een elektrisch wagen vele malen beter is qua milieu impact. 
 

Recyclage

Bovendien is er nog een mooie toekomst  in je garage of kelder weggelegd voor een gebruikte autobatterij die reeds 1 miljoen km’s op de teller heeft staan. Dit zijn immers perfecte batterijen om dagelijks je energievoorziening thuis mee te optimaliseren. Je zonnepanelen bufferen, stroompieken afsnijden en bevoorradingszekerheid garanderen.  Als we ze finaal toch recycleren, is er het  Belgisch topbedrijf UMICORE dat tot 95% van de batterijen volledig kan hergebruiken. Denk zeker niet aan die klassieke vervuilende autobatterij met lood zuur, die is al lang voorbijgestreefd in elektrische wagens. Bovendien is dit dezelfde type recyclage als de miljarden batterijen in onze gsm’s, laptops, tablets en speelgoed. Deze worden vandaag ook reeds door Umicore gerecycleerd. Ook  een organisatie als Bebat levert prachtig werk om ze in te zamelen.
 
 
 
Zoals je kan lezen is de ontginning , gebruik en recyclage van batterijen heel wat genuanceerder dan wat sommige bronnen durven beweren. Elke technologie heeft uitstoot en impact op het milieu, elektrisch rijden met zijn batterijen ook, maar is wel de laagste van de vandaag gekende technologieën. 

 

Life cycle assessment – de volledige levenscyclus vergeleken

Als je alles meeneemt, van ontginning tot het energiegebruik en recyclage spreken we over een life cycle assessment van de auto. Deze is afhankelijk van de soort elektriciteit die wordt gebruikt en deze is afhankelijk van de werkelijk mix per land. Deze grafiek van www.transportenvironment.org geeft weer wat de totale impact is vergeleken met een traditionele dieselwagen.
Afbeeldingsresultaat voor life cycle assessment electric car
 
www.stroohm.be is de specialist in leasing van elektrische wagens alsook de installatie van de bijpassende laadinfrastructuur. Voor vragen over de elektrificatie van uw vloot kan u steeds bij ons terecht.