Als mobiliteitsexpert is het onze taak om de overgang naar duurzamere transportoplossingen enerzijds mogelijk te maken, maar voornamelijk te vergemakkelijken voor het Fleet Management. Een belangrijk onderdeel van deze verschuiving is de elektrificatie van bestelwagens, ook wel lichte vracht genoemd (‘Light Commercial Vehicles’ of LCV’s). Bestelwagens spelen een essentiële rol in het moderne goederenvervoer en de dienstverlening.  

Zo zien we bijvoorbeeld dagelijks voertuigen van B-Post, Post NL en anderen die in de buurt pakketjes bezorgen of installateurs en techniekers uit verscheidene sectoren die zich naar hun bestemming begeven.  En net omdat deze voertuigen niet enkel een transportmiddel zijn, maar onrechtreeks opbrengst genereren voor de werkgever, heeft het elektrificeren van deze voertuigen potentieel een nog groter voordeel. Bij het overwegen van de elektrificatie van bestelwagens zijn er echter verschillende cruciale aspecten die moeten worden meegenomen.

 
Gebruiks- en stoptijden:

De gebruikstijd van de bedrijfsvoertuigen heeft 2 belangrijke parameters die belangrijk zijn bij het efficiënt inzetten ervan. Allereerst kijken we naar de momenten waarop rijtijd plaatsvindt. Dit kan variëren voor elk type bedrijf. Zo zullen pakketbezorgers, zoals eerder aangehaald als voorbeeld, eerder overdag actief zijn en is er daardoor tijd om ’s avonds en ’s nachts op te laden. Een ander typisch voorbeeld zijn de bezorgers van de voedingspakketten van Hello Fresh, die voornamelijk ’s avonds leveren. Anderzijds is de tijd (en dus afstand) van een traject ook een parameter waarmee we rekening dienen te houden in de analyse. Bijvoorbeeld: het voertuig legt gemiddeld 50 kilometer af onderbroken door stoptijden langer dan 15 minuten. Een heel andere toepassing dan bijvoorbeeld bij een voertuig dat trajecten van gemiddeld 100 kilometer aflegt of tussendoor niet kan opladen. 

Elke toepassing vraagt daardoor om een verschillende aanpak, waarin de time-of-use een rol zal spelen in de keuze van de wagen en ook bij het voorzien van laadinfrastructuur en berekenen van laadtijden. 

 

Laadinfrastructuur:

Het implementeren van een strategisch netwerk van oplaadmogelijkheden is van vitaal belang voor de succesvolle elektrificatie van het wagenpark. Oplaadstations moeten strategisch worden geplaatst op locaties waar de bestelwagens regelmatig langskomen of stoppen. Dit kan bij distributiecentra, parkeerterreinen van het hoofdkantoor en andere knooppunten van activiteit zijn. Het toepassen van efficiënte gebruikstijd van de wagens vraagt dus des te meer om een nauwgezette planning. DC-laden of snelladen op centrale locaties kan ook de efficiëntie verhogen en de inzetbaarheid van elektrische bestelwagens vergroten. Dit zijn allemaal zaken die een specifieke analyse per bedrijf vergen. Wat verder ook een belangrijke parameter is om rekening mee te houden zijn de momenten van opladen.  

Opladen tijdens piekuren kan leiden tot hogere energiekosten, dus het is raadzaam om laadtijden te plannen tijdens daluren wanneer de elektriciteitstarieven lager zijn. Het opzetten van slimme oplaadinfrastructuur die het laadproces regelt op basis van optimale tarieven en beschikbaarheid, kan de laadkost optimaliseren per specifieke toepassing. 

Voornamelijk de time-of-use zal de keuze van het model en de keuze qua laadinfrastructuur bepalen

blank
Rijbereik:

Het rijbereik van de verschillende elektrische LCV’s op de markt speelt een belangrijke rol in de keuze voor het best passende voertuig binnen de vloot. Het is echter niet zo dat hierbij daadwerkelijk gekeken dient te worden naar het totaal aantal kilometers per dag. Zoals eerder aangehaald is het ook mogelijk dat de voertuigen kunnen opladen tussen de verschillende trajecten. Als minimale maatstaf hanteren we een reëel rijbereik van 150 kilometer voor alle bedrijfsvoertuigen. Dit betekent niet dat deze wagen maximaal 150 kilometer per dag kan afleggen en daarna moet terugkeren naar het depot, maar wel dat er een maximaal doorlopend traject van 150 kilometer kan worden afgelegd. Bij de keuze van een gepaste LCV in de vloot is het dus belangrijk om alle parameters mee te nemen in de analyse en hierbij een ruimere blik te werpen op de mogelijkheden van de LCV, louter dan enkel te kijken naar het rijbereik. 

 

Keuze van LCV:

Veel bedrijven hebben al bestelwagens in hun wagenpark, en het kan kosteneffectief zijn om de looptijd van deze wagens te verlengen in plaats van volledig nieuwe elektrische voertuigen aan te schaffen. Dit kan echter om 2 belangrijke redenen zijn: 

  • “De aankoop van een elektrische LCV is te hoog.” 

De cataloguswaarde van elektrische LCV’s ligt, net zoals bij personenwagens, nog steeds een stuk hoger dan de varianten met verbrandingsmotor. De cataloguswaarde is echter niet de enige kost van een bedrijfsvoertuig in de vloot. Door voornamelijk de lagere verbruikskosten, maar ook deels lagere belasting kijken we hiervoor beter naar de TCO van het voertuig en zien we dat over de gehele looptermijn van de wagen een e-LCV een concurrentiële keuze kan betekenen in de juiste situatie. 

  • “Het voertuig dient omgebouwd te worden voor onze activiteiten.” 

In veel gevallen zijn bedrijfsvoertuigen aangepast en/of omgebouwd om het werk of transport te kunnen uitvoeren. Zo zijn er bijvoorbeeld bij installatievoertuigen heel wat lades ingebouwd of dient een bestelwagen van een voedingstransporteur een ingebouwde koeling te bevatten. Dit zijn zeker zaken die meegenomen dienen te worden in de initiële analyse. Naast de gebruiks- en stoptijden, de mogelijke oplaadtijden en het rijbereik van de wagen, moet het geadviseerd type voertuig ook voldoen aan de eisen van de vlootbeheerder.  

 

Conclusie: 

De elektrificatie van bestelwagens is een veelbelovende stap in de richting van duurzame mobiliteit. Het succesvol implementeren van elektrische bestelwagens vereist echter een grondige analyse en strategische benadering.  

Time-of-use, stoptijden, locatie van oplaadmogelijkheden, rijbereik en ombouwmogelijkheden van bestelwagens zijn allemaal cruciale overwegingen die moeten worden meegenomen bij het maken van de overstap naar elektrisch aangedreven vervoer. Met de juiste aanpak kunnen bedrijven niet alleen hun ecologische voetafdruk verminderen, maar ook kosten besparen en een belangrijke bijdrage leveren aan een schonere en duurzamere toekomst. Graag bekijken wij bij Stroohm, uw partner in elektrische mobiliteit, hoe deze stap kan genomen worden. Neem contact op met een van onze e-mobility experts via fleet.services@stroohm.be. 

blank
blank

By Matthias Soetewey
Senior EV-Expert
Fleet.services@stroohm.be

 

Ontvang jouw offerte

Is uw bedrijf al een Stroohm klant? Neem dan contact op met uw Vlootverantwoordelijke voor een laadpunt voor bij u thuis. Als uw bedrijf nog geen Stroohm klant is, nodigen wij u uit om ons de contactgegevens van uw Vlootverantwoordelijke (of uzelf in geval van een éénmanszaak) mede te delen in de volgende stappen en wij nemen spoedig contact op.

1 laadpunt bij mij thuis

Laadpunt(en) bij de medewerker(s) thuis

Laadpunt(en) op kantoor

Laadpunten in een residientiële parking

Laadpassen voor publieke laadpalen

Ontvang jouw offerte

Vindt u de juiste laadoplossing niet?

Vul onderstaand formulier in en we contacteren u zo snel mogelijk voor een gesprek.

Naam(Vereist)