Op  22.12.2021  publiceerde FOD Financiën circulaire 2021/C/115 over de fiscale vergroening van de mobiliteit. Deze bevat een aantal FAQ’s die deze fiscale maatregelen toelichten.

 

Op 8 juni 2023 actualiseerde de FOD Financiën met circulaire 2023/C/57 de voormelde FAQ. Het gaat voornamelijk om aanpassingen van bedragen, het toevoegen van ondersteuning voor bi-directionele laadpunten en de toelichting van de voor te leggen bewijsstukken.

 

Voornamelijk dit laatste helpt bij het invullen van onze belastingaangifte. Kleine herinnering: deadlines voor dit jaar (2023) zijn: elektronisch ten laatste op 15 juli, op papier ten laatste op 30 juni.

 

Bedrag en timings blijven zoals eerder gecommuniceerd

 

De percentages belastingvermindering blijven zoals eerder vermeld degressief van toepassing zoals verduidelijkt in onderstaande kader.

 

Periode van betaling van de uitgaven

Percentage van de belastingvermindering

Vanaf 01.01.2022 tot en met 31.12.2022

45 %

Vanaf 01.01.2023 tot en met 31.12.2023

30 %

Vanaf 01.01.2024 tot en met 31.08.2024

15 %

 

Het maximum bedrag waarop het percentage van toepassing is stijgt van 1.500 EUR naar 1.750 EUR voor de installatie van een slim laadpunt, zoals eerder aangegeven door de FOD Financiën. De reden hiervoor is de hoge inflatie waardoor laadinstallaties duurder werden.

 

Nieuw (maar ook reeds gecommuniceerd door de overheid) is de toevoeging van de belastingvermindering voor bi-directionele laadpunten. Deze volgen dezelfde percentage als ‘gewone’ laadpunten maar hiervoor is een maximum bedrag van 8.000 EUR van toepassing.

 

 

Bi-directioneel laadpunt – Vehicle-to-Grid (V2G)

 

Wat wordt er dan begrepen onder een bi-directioneel laadpunt?

 

Bij een ‘gewoon’ (of unidirectioneel) laadpunt kan de elektriciteit in één richting worden geladen, van het laadpunt die elektriciteit krijgt van het elektriciteitsnet (zonnepanelen, thuisbatterij, elektriciteitsnetwerk,…) naar de elektrische wagen.

Bij een bi-directioneel laadpunt kan de elektriciteit in twee richtingen worden geladen, van het laadpunt die elektriciteit krijgt naar de elektrische wagen of van de elektrische wagen naar het laadstation voor ander gebruik (privatief – V2H, elektriciteit plaatsen op het elektriciteitsnetwerk – V2G, …).

 

Het is belangrijk om op te merken dat de fiscale incentive voor bi-directionele laadpunten is beperkt tot de goedgekeurde stations op de Synergrid publicatie C10/26-li.

 

 

 

Ook bedrijfsmedewerkers die hun laadpaal prive betalen, genieten van deze belastingvermindering.

  

Welke bewijsstukken moeten aangeleverd worden op basis van de periode van plaatsing, betaling en keuring?

 

Wanneer iemand de aangifte in de personenbelasting de belastingvermindering vraagt, dan gelden volgende zaken:

 

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten van het jaar 2021)

Volgende bewijsstukken moeten ter beschikking van de administratie worden houden:

·      de facturen van de in aanmerking komende uitgaven (de factuur van de plaatsing moet ook het adres vermelden waar het laadstation is geplaatst)

·      het bewijs van de betaling van die uitgaven

·      de bewijsstukken waaruit blijkt dat het gaat om een ‘intelligent’ laadstation dat op 1.1.2022 uitsluitend ‘groene’ stroom gebruikt (bijvoorbeeld door voorlegging van een 100 % groenestroomcontract, facturen, enz.)

·      het door een erkend keuringsorganisme afgeleverde AREI-attest (keuring attest van bijvoorbeeld Vinçotte, ACEG, SGS, etc)

 

Vanaf het aanslagjaar 2023 (inkomsten van het jaar 2022)

Volgende documenten moeten bij aangifte worden toegevoegd:

·      de factuur voor de plaatsing van het laadstation (met vermelding van het adres waarop het laadstation is geplaatst)

·      het AREI-attest (de keuring)

Volgende bewijsstukken moeten ter beschikking van de administratie worden houden:

·      het bewijs van de betaling van de uitgaven voor de plaatsing van het vast laadstation

·      de bewijsstukken die toelaten vast te stellen dat het laadstation een intelligent laadstation is en het laadstation enkel groene stroom gebruikt

·      de facturen voor de uitgaven die voor de belastingvermindering in aanmerking komen zoals bijvoorbeeld een verzwaring van de elektrische aansluiting (de factuur voor de plaatsing van het laadstation moet echter bij de aangifte worden gevoegd).

 

 

Wat als de laadpaal installatie op het einde van het jaar plaats vond en factuur en keuring nadien?

Indien de installatie van het laadpunt in 2022 plaatsvond maar de betaling hiervan, alsook de keuring hiervan in 2023, dan vraagt u de belastingvermindering aan voor aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023). De reële kosten zijn immers volledig gemaakt in (inkomstenjaar) 2023.

 

Indien de installatie van het laadpunt en de betaling hiervan in 2022 plaatsvond maar de keuring (incl betaling hiervan) en het AREI-attest pas in 2023 werd ontvangen, dan vraagt u de belastingvermindering aan voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022). De reële kosten zijn immers grotendeels gemaakt in (inkomstenjaar) 2022. Let wel, doe dit niet zonder AREI attest (!). Als een aanvraag zonder AREI-attest werd ingediend, kan wel een rechtzetting aangevraagd worden, al moet dan bepaald worden in welk tijdperk de belastingvermindering van toepassing moet zijn.

 

Indien de installatie van het laadpunt, de keuring en de betaling van beide zaken in 2022 plaatsvond maar het AREI-attest pas in 2023 werd ontvangen, dan vraagt u de belastingvermindering aan voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022). De reële kosten zijn immers volledig gemaakt in (inkomstenjaar) 2022.

 

Wat kan NIET in mindering worden gebracht?

 

·      Een mobiele lader, zelfs als die in een beugel vergrendeld vasthangt aan de woning of op een paal wordt geplaatst.

·      Abonnementen voor technische ondersteuning (onderhoudscontract)

 

Enkel de uitgaven met betrekking tot de plaatsing van een vast laadstation komen in aanmerking. Uitgaven met betrekking tot de technische ondersteuning van het laadstation, transactiebeheer en andere uitgaven die na de plaatsing van het laadstation gebeuren, komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

 
 

By Matthias Soetewey
Senior EV-Expert
Fleet.services@stroohm.be